Sponzorované odkazy

Na pobřeží Atlantského oceánu leží druhé největší město Portugalska – město Porto, které dalo jméno celé zemi, ale také báječnému a chutnému Portskému vínu, které se stalo hlavním vývozním artiklem Portugalska.

Všimli jste si někdy, že Portugalsko a Portské víno mají stejný slovní základ? Tato dvě pojmenování však nejsou odvozeny jedno od druhého, ale ještě od třetího jména, od jména druhého největšího města Portugalska, města Porto.

Porto – město obchodu

Porto se již dlouhá léta, až staletí zabývá hlavně obchodem a vývozem. V jednu dobu dávné historie existovalo Porto ve spojení dalšího města Cale a Maurové jej nazývali Portucale. Dodnes je Porto významným hospodářským centrem, pro které je významné hlavně již několikrát zmíněné Portské víno, ale také textilní, potravinářský a chemický průmysl.

2Město s bohatou historií

Porto není jen městem chutného vína, ale také bohaté historie. Nejstarší památky pochází z dob římského impéria. K největšímu rozkvětu města pak došlo za krále Jindřicha Mořeplavce, za jehož vlády došlo k obchodnímu rozkvětu města Porto.

Historické jádro Ribeira

Historické jádro město Porto je dokonce památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Čtvrť jakoby vypadla z romantických básní a písní, protkána je úzkými a klikatými cestičkami se stinnými podloubími.

1Katedrála, dominanta města

Dominantou města je katedrála založená ve 12. století, která ční vysoko nad městem a svou modrostí věků dohlíží na chod dnes již moderního města.

Město je protkáno mnohými malými náměstíčky se starými kostelíky a ještě staršími městskými domy.

Není nic krásnějšího než si vybrat malou vinárničku v jedné ze zapadlých uliček a vychutnat si báječnou chuť Portského.

Sponzorované odkazy